Seminaris

Seminari de formació obligatòria destinat al personal del subjecte obligat en matèria de prevenció del blanqueig de capitals

SEMINARI

Actualitzat al Reial Decret 609/2023, d’11 de juliol pel qual es crea el Registre Central de Titularitats Reials i s’ aprova el seu reglament

Dijous, 14 de desembre de 2023

Formació en modalidat presencial i on-line

La inscripció al seminari és exclusiva per a associats de l’APCE.

El present seminari es basa en les disposicions establertes en la Llei 10/2010 de 28 d’abril, desenvolupada pel Reial Decret 304/2014 de 5 de maig.

La norma imposa una formació mínima obligatòria, per aquest motiu l’APCE ha desenvolupat un programa de formació sobre prevenció del blanqueig de capitals a l’efecte de facilitar als associats el compliment de l’obligació legal.

Descarregar programa

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.