Seminaris

Seminari sobre pràctica comptable d’empreses promotores constructores i patrimonialistes

SEMINARI

Actualitzat al Reial Decret-llei 1/2021 de 12 de gener de modificació del Pla General de Comptabilitat.

2, 7, 9, 14 i 16 de juny de 2021 de 15:30 a 18:30h

Formació realitzada per Webinar.

Els plans sectorials d’Empreses Immobiliàries i Constructores, tenen com a objectiu adaptar el Pla General de Comptabilitat a les especials característiques i naturalesa de les operacions i activitats que desenvolupen aquesta tipologia de societats, adequant-se a les mateixes tant les normes i criteris de valoració com l’estructura , nomenclatura i terminologia dels comptes anuals.

Al llarg de el seminari es comentaran els canvis introduïts en el Pla General de Comptabilitat i la incidència de la mateixa en les adaptacions sectorials.

Descarregar programa

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.