Seminaris

Seminaris d’Urbanisme 2015. Línies bàsiques de la futura llei de Territori

SEMINARIS

Setembre, octubre i novembre 2015.

L’ordenament jurídic urbanístic de Catalunya ha estat objecte en els darrers anys de canvis i adaptacions molt constants. En l’edició d’enguany dels seminaris es tractaran les línies bàsiques de la futura llei de Territori.

Són elements de la reforma: la necessitat de passar del creixement en extensió al reciclatge urbà; la garantia de l’eficiència i competitivitat del sistema territorial; la necessitat d’integrar més les variables social i econòmica (i garantir l’ambiental) en el plantejament; la influència sobre el mercat del sòl per garantir l’accessibilitat a l’habitatge i l’activitat econòmica; l’enfortiment de la funció pública de l’urbanisme, la funció social de la propietat i, en definitiva, el lideratge públic en la política de sòl; l’adaptació de la caixa d’eines a la diversitat de territoris (lloc), d’intervencions (objectiu) i de conjuntures (temps); la necessitat d’aprimar la figura del POUM; la incorporació del factor temps per posar el sòl en joc en el moment que toca i amb els paràmetres adequats; la planificació dels espais oberts 2.0, és a dir, proactiva, projectual i estratègica i la necessitat de gestionar, d’una altra manera, el parc edificat en els espais oberts.

Aquests seminaris d’urbanisme pretenen donar a conèixer l’ordenament jurídic vigent a Catalunya, alhora que volen oferir la formació bàsica necessària en matèria d’urbanisme com a disciplina de transformació del sòl.

Descarregar programa

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.