Seminaris

Seminaris d’Urbanisme 2020. Adaptat al nou Decret Llei 17/2019 de 23 de desembre

SEMINARIS

Setembre – Octubre – Novembre

FORMACIÓ ON-LINE

L’ordenament jurídic urbanístic de Catalunya ha estat objecte en els darrers anys de canvis i adaptacions molt constants. En l’edició d’enguany dels seminaris es tractaran les principals novetats que s’han produït en aquest àmbit, i que van lligades, d’una banda, a l’activitat legislativa i reglamentària posterior a la Llei del dret a l’habitatge, que s’ha orientat a posar en marxa instruments que ja existien, així com regular noves eines jurídiques, per donar resposta als requeriments derivats dels canvis produïts en matèria d’accés a l’habitatge. La darrera manifestació d’aquesta activitat normativa s’ha concretat en el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. D’altra banda, també es tracten les principals qüestions que, actualment, incideixen en l’ordenació del territori i la ciutat, i que tenen relació amb l’avaluació ambiental de plans i programes; la posada en pràctica de les previsions que, en matèria de rehabilitació, incorpora la legislació de sòl i urbanística; i també la aplicació pràctica de la legislació bàsica de procediment administratiu que va entrar en vigor l’any 2016.

Aquests seminaris d’urbanisme pretenen donar a conèixer l’ordenament jurídic vigent a Catalunya, alhora que volen oferir la formació bàsica necessària en matèria d’urbanisme com a disciplina de transformació del sòl.

1. Principis introductoris sobre l’urbanisme

2. Sistemes d’execució urbanística

3. Llicències urbanístiques

Descarregar programa

 

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.