Seminaris

Seminaris d’Urbanisme 2020. Adaptat al nou Decret Llei 17/2019 de 23 de desembre

SEMINARIS

Setembre – Octubre – Novembre

FORMACIÓ ON-LINE

L’ordenament jurídic urbanístic de Catalunya ha estat objecte en els darrers anys de canvis i adaptacions molt constants. En l’edició d’enguany dels seminaris es tractaran les principals novetats que s’han produït en aquest àmbit, i que van lligades, d’una banda, a l’activitat legislativa i reglamentària posterior a la Llei del dret a l’habitatge, que s’ha orientat a posar en marxa instruments que ja existien, així com regular noves eines jurídiques, per donar resposta als requeriments derivats dels canvis produïts en matèria d’accés a l’habitatge. La darrera manifestació d’aquesta activitat normativa s’ha concretat en el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. D’altra banda, també es tracten les principals qüestions que, actualment, incideixen en l’ordenació del territori i la ciutat, i que tenen relació amb l’avaluació ambiental de plans i programes; la posada en pràctica de les previsions que, en matèria de rehabilitació, incorpora la legislació de sòl i urbanística; i també la aplicació pràctica de la legislació bàsica de procediment administratiu que va entrar en vigor l’any 2016.

Aquests seminaris d’urbanisme pretenen donar a conèixer l’ordenament jurídic vigent a Catalunya, alhora que volen oferir la formació bàsica necessària en matèria d’urbanisme com a disciplina de transformació del sòl.

1. Principis introductoris sobre l’urbanisme

2. Sistemes d’execució urbanística

3. Llicències urbanístiques

Descarregar programa

INSCRIPCIÓ

Seminari al que vol inscriure's

Seminari ISeminari IISeminari III

Dades de l'empresa

Dades dels assistents

Número d'assistents:

Assistent 1

Assistent 2

Assistent 3

Assistent 4

Assistent 5

Dades pel rebut

He llegit i accepto les condicions legals.

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.