Seminaris

Seminaris sobre pràctica comptable-fiscal 2016

SEMINARI

Seminari I: Pràctica comptable d’ empreses promotores constructores
7, 9, 14, 16 i 21 de novembre de 2016

Seminari II: Pràctica fiscal d’empreses promotores constructores
28 i 30 de novembre, 1, 12 i 14 de desembre de 2016

Seminari I

 1. Introducció
 2. Diferències substancials de l’adaptació del PGC a les Empreses Immobiliàries
 3. Els Comptes de Balanç a la APGCI
 4. Els comptes de resultats a la APGCI
 5. L’adaptació del PGC a les empreses constructores
 6. La Comptabilitat de l’IVA
 7. La Contabilització de l’Impost sobre Societats
 8. Les Unions Temporals d’Empreses

Seminari II

 1. La Imposició Local en una Promoció Immobiliària
 2. La Imposició Indirecta en una Promoció Immobiliària
 3. La Imposició Directa en una Promoció Immobiliària

Descarregar programa

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.