Màsters

5ª edició Màster en Direcció d’Empreses Immobiliàries Innovadores (MDEI+i)

MÀSTER

Octubre 2023 – Juliol 2024.

El Màster pretén establir un nou paradigma en la gestió immobiliària, en el qual les necessitats reals dels ciutadans, de la ciutat i de l’entorn es transformin en desenvolupaments urbanístics i projectes d’edificació amb un alt contingut d’innovació en els models, processos i productes convencionals.

L’empresa immobiliària requereix una adequació ràpida als criteris emergents d’edificació intel·ligent, sostenible, d’alta qualitat ambiental, digital i robòtica, alhora que hauria de plantejar processos amb la participació de tots els agents vinculats.

El caràcter professional i pluridisciplinari del màster ens permet pensar que els canvis impulsats des de la direcció de les empreses conjuntament amb els responsables de gestionar i d’analitzar les operacions immobiliàries poden assegurar l’èxit del repte plantejat.

El Màster es dirigeix a arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics, economistes, gestors i empresaris, etc. que tinguin interès a especialitzar-se en l’anàlisi i gestió d’operacions immobiliàries des d’un punt de vista arquitectònic, constructiu, econòmic, financer, comercial i d’explotació.

Ensenyament organitzat per la Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Associació de Promotors de Catalunya.

Aquest màster es realitzarà a partir de sessions magistrals combinades amb l’estudi de casostutories workshops. Es treballaran casos pràctics i reals que permetran a l’alumne aprofundir molt més sobre els problemes que sorgeixen en la pràctica professional diària d’un analista o gestor de projectes urbanístics i immobiliaris.

S’empraran estratègies didàctiques que ajudaran l’alumne a enfrontar-se a problemàtiques reals del dia a dia del professional: Com fer que un projecte sigui viable? Com fer-ne la gestió? Com comercialitzar una obra de gran envergadura?

El sistema d’avaluació dels mòduls es basa en l’avaluació contínua a través de la participació a les sessions, la presentació de casos i exercicis individuals i/o grupals.

L’ensenyament s’iniciarà el proper mes d’octubre de 2023 i finalitzarà el mes de juliol de 2024 a la seu de l’Escola Sert i es podrà realitzar de manera presencial i online mitjançant el campus virtual, amb el següent programa:

  1. Actualitat del sector immobiliari, normativa d’aplicació i polítiques d’habitatge I i II.
  2. Planificació i gestió urbanística.
  3. Anàlisi de mercat i viabilitat de productes immobiliaris.
  4. Planificació i gestió d’operacions immobiliàries I i II.
  5. La innovació en el sector immobiliari I i II.
  6. Direcció estratègica d’empreses immobiliàries.
  7. Projecte final.
  8. Workshops

Lloc: Barcelona – Carrer Arcs 1, 5ª planta
Dates: 18 oct. 2023 – 24 jul. 2024
Modalitat: Presencial i Online
Director Docent: Ana Puig-Pey | Marc Torrent
Durada: 60 créditos ECTS (360 h)
Llengua: Castellà
Horaris: Dimecres | de 9.15h a 18.30h

Més informació

Descarregar programa