Màsters

6ª edició Màster en Direcció d’Empreses Immobiliàries Innovadores (MDEI+i)

MÀSTER

Novembre 2024 – Juny 2025.

El Màster pretén establir un nou paradigma en la gestió immobiliària, en el qual les necessitats reals dels ciutadans, de la ciutat i de l’entorn es transformin en desenvolupaments urbanístics i projectes d’edificació amb un alt contingut d’innovació en els models, processos i productes convencionals.

L’empresa immobiliària requereix una adequació ràpida als criteris emergents d’edificació intel·ligent, sostenible, d’alta qualitat ambiental, digital i robòtica, alhora que hauria de plantejar processos amb la participació de tots els agents vinculats.

El caràcter professional i pluridisciplinari del màster ens permet pensar que els canvis impulsats des de la direcció de les empreses conjuntament amb els responsables de gestionar i d’analitzar les operacions immobiliàries poden assegurar l’èxit del repte plantejat.

El Màster es dirigeix a arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics, economistes, gestors i empresaris, etc. que tinguin interès a especialitzar-se en l’anàlisi i gestió d’operacions immobiliàries des d’un punt de vista arquitectònic, constructiu, econòmic, financer, comercial i d’explotació.

Ensenyament organitzat per la Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Associació de Promotors de Catalunya.

Aquest màster es realitzarà a partir de sessions magistrals combinades amb l’estudi de casostutories workshops. Es treballaran casos pràctics i reals que permetran a l’alumne aprofundir molt més sobre els problemes que sorgeixen en la pràctica professional diària d’un analista o gestor de projectes urbanístics i immobiliaris.

S’empraran estratègies didàctiques que ajudaran l’alumne a enfrontar-se a problemàtiques reals del dia a dia del professional: Com fer que un projecte sigui viable? Com fer-ne la gestió? Com comercialitzar una obra de gran envergadura?

El sistema d’avaluació dels mòduls es basa en l’avaluació contínua a través de la participació a les sessions, la presentació de casos i exercicis individuals i/o grupals.

El Màster té una durada de 360 hores lectives 60 crèdits ECTS, amb una extensió d’un any acadèmic, i es pot realitzar per separat en dos postgraus que són:

Lloc: Barcelona – Carrer Arcs 1, 5ª planta
Dates: 4 nov 2024 – 18 jun 2025
Modalitat: Presencial i Online
Director Docent: Ana Puig-Pey | Marc Torrent
Durada: 60 créditos ECTS (360 h)
Llengua: Castellà
Horaris: Dilluns i dimecress | de 15:00h a 20:00h

Més informació

Descarregar programa